Wyceny


Wycena wierzytelności portfelowych to usługa, którą kierujemy do małych i średnich firm uczestniczących w rynku obrotu wierzytelnościami portfelowymi.

Jeżeli Twoja firma planuje zakup przeterminowanych wierzytelności portfelowych i potrzebujesz ich rzetelnej wyceny, skontaktuj się Nami. Współpracujemy ze statystykami mającymi wieloletnie doświadczenie w wycenach dla największych polskich firm windykacyjnych. Nasz usługa polega na zebraniu i analizie danych, sporządzeniu wyceny oraz przekazanie wyników wyceny wraz z raportem.

Skontaktuj się z Nami!